Tegning

I dette prosjektet 

søker jeg inn i mitt eget univers, der spor av liv hentes frem og viskes ut om hverandre. Tegningene har et organisk formuttrykk, og befinner seg i spennet mellom  det intakte og det oppløste.